Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Halaman 1 dari 10

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
web
analytics
Go to top