Perasmian oleh Pengetua.
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Perasmian oleh Pengetua.
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Larian Serentak 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia Peringkat Negeri Johor
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Program Sekolah Penyayang STS 2014.
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Halaman 7 dari 20

Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)

Login

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
Go to top