Kejohanan Padang dan Balapan STS Ke-79.
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Terima Kasih!
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Kejohanan Padang dan Balapan STS Ke-79.
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Sukan Tahunan STS 2015
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Halaman 4 dari 20

Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)

Login

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
Go to top