© Hj Mohd Rashid bin Ibus | STS.EDU.MY

Sekitar Anugerah Kualiti Setinggi Kali Pertama STS 2016.