Perasmian oleh Pengetua.
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Sekitar Acara Merentas Desa STS 2015 pada 21 Januari 2015.