Atlet STS
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Kacang jer!
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Watikah Perlantikan Pengawas STS 2014.
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Halaman 12 dari 20

Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)

Login

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
Go to top