Sukan Tahunan STS 2015
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Gelagat Anak-Anak STS
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Atlet STS
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Perasmian Majlis
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Aktiviti lapangan
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Perasmian Majlis
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Halaman 6 dari 13

Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)

Login

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
Go to top