© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Selamat Bersara
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Selamat Bersara
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Selamat Bertugas di tempat baru
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Selamat Bersara
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)

Login

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
Go to top