Watikah Perlantikan Pengawas STS 2014.
© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Sekitar Majlis Watikah Perlantikan Pengawas STS 2014 pada 19 Februari 2014.